• Contrast
    • Layout
    • Font

Me tiedämme, että urheilu opettaa nuorelle voitontahtoa, periksiantamattomuutta, rohkeutta, sinnikkyyttä, yhteistyötaitoja. Urheilussa opitut taidot kantavat läpi koko elämän. Mutta voittajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan. Siihen tarvitaan paljon työtä, ja myös resursseja ja onnea, asioita, jotka eivät jakaudu tasan. Tämän lahjoituskampanjan tuotto ohjataan Suomen Urheiluakatemioille ja se kohdistuu koulupäivän aikaisen valmennuksen lisäämiseen.

Mihin tällä sivulla lahjoittamani rahat kohdistuvat?

Tämän lahjoitussivun kautta lahjoitetuilla varoilla lisätään Suomen urheiluakatemioiden yläkouluikäisten koulupäivän aikaista valmennusta. Valmennuksen avulla saadaan myös entistä terveempiä nuoria, jotka tavoitteellisen urheiluharrastuksen ohella hoitavat myös kouluasiat kunnialla. Se on suomalaisen huippu-urheilun arvovalinta.

Mitä lahjoittamallani rahalla saadaan aikaan?

Urheiluakatemiat voivat hakea tukea yläkouluikäisten valmentajien palkkaukseen kerran vuodessa keväisin seuraavaa lukuvuotta varten. Tukea saavat valmentajat ja urheiluakatemiat tekevät sopimuksen, jossa sovitaan yhdessä Olympiakomitean määrittelemien linjausten mukaisesti valmennuksen toimintatavoista. Näin toimien varmistutaan siitä, että tuella on mahdollisimman suuri vaikuttavuus ja että toiminnan laatu säilyy. Olympiakomitea sitoutuu myös kouluttamaan urheiluakatemiaympäristöissä toimivia valmentajia.

Palkkatukea saavat valmentajat sitoutuvat noudattamaan sopimuksen mukaan urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita (https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf). Valmentajat tuntevat myös vastuunsa nuorten kasvatuksesta sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Valmentajapalkkatuella edistetään myös uusien työpaikkojen syntymistä. Esimerkiksi Tampereella urheiluakatemia on palkannut uuden valmentajan, joka työskentelee kolmella yläkoululla akatemiavalmentajana.

Kuka päättää mihin rahat menevät?

Suomen Urheiluakatemiat hakevat tukea valmennustoimintansa kehittämiseen valmennustukihaun kautta. Päätöksen tuen saajista tekevät Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiohjelman asiantuntijat. Tuki myönnetään tarveperusteisesti sinne, missä sillä on suurin vaikutus.

Mikä osuus lahjoittamistani rahoista päätyy varsinaiseen toimintaan, mikä muihin kuiluihin?

Suomen Olympiakomitea ry:llä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/817Lupa on voimassa 16.11.2018-15.11.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Keräykseen liittyy kuluja , jotka koostuvat suorista keräyskuluista (tekstiviestilahjoitus, verkkomaksaminen, lahjoituspuhelin), erilaisista viestinnällisistä kuluista (somemarkkinointi, nettisivut jne) ja suorista myyntikuluista. Keräykseltä edellytetään Poliisihallituksen rahankeräysluvan mukaista tilitystä kuluista luvan päättymisen jälkeen. Kulujen arvioidaan olevan 10-20% kokonaislahjoitusmäärästä. Suomen Olympiakomitea ei kohdista tähän omia hallintokulujaan.

Miksi valmennusta kannattaa tukea?

Valmennusosaaminen on keskeinen tekijä urheilijoiden kehittymisen taustalla. Ammattimainen valmentaja tietää mitä ja miten pitää tehdä, jotta kehittymistä tapahtuu. Pohja rakennetaan jo nuorena, yläkouluiässä ja jopa vieläkin nuorempana – tulee sitten huippu-urheilijaksi tai hyvinvoivaksi kansalaiseksi. Valmentajan toiminta ja osaaminen on keskeinen tekijä ilon ja innostuksen sytyttämisessä ja ylläpitämisessä nuorelle. Nuorten valmentaminen on erilaista kuin aikuisten valmentaminen ja siksi nuorten valmennusta tekevien tukeminen ja heidän osaamisensa kehittyminen on tärkeää.

Lue lisää hyvästä valmennuksesta: https://www.olympiakomitea.fi/2018/10/03/hyva-valmentaja-kasvattaa-urheilijaa-myos-ajattelemaan/

Mikä on Suomen urheiluakatemiat -verkosto ja mitä se tekee?

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, johon kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia (yläkoulut, toinen ja korkea-aste), urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita. Urheiluakatemia mahdollistaa sen, että urheilija pystyy yhdistämään valmentautumisen ja koulunkäynnin arjessaan. Urheiluakatemioissa urheilijan tukena toimii eri alojen asiantuntijoita, joita saattavat olla esimerkiksi fysioterapeutti, ravitsemusneuvoja, lääkäri ja/tai psyykkinen valmentaja. Urheiluakatemiatoiminta käsittää urheilijan polun vaiheet yläkoulutoiminnasta huippu-urheiluun saakka.

Urheiluakatemiatoiminnalla tarjotaan mahdollisuuksia saavuttaa oma potentiaalinsa urheilusta innostuneille tavoitteellisille nuorille. Urheiluakatemiat tarjoavat alustan, jossa on turvallista kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myöhemmin myös huippu-urheilumenestystä. Nuorten elämäntaitojen kehittämiseen kiinnitetään huomiota niin, että nuorista kasvaa tasapainoisia aikuisia ja he saavat valmiuksia myös jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään.

Urheiluakatemiaverkostossa toimivat akatemiat: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/urheiluakatemiat-ja-valmennuskeskukset/

Kuka toimintaa koordinoi?

Suomen urheiluakatemiat -verkoston toimintaa koordinoi Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma. Urheiluakatemiaohjelma johtaa ja kehittää verkoston toimintaa yhteisen toimintasuunnitelman avulla. Lähtökohtana on, että urheiluakatemioita ja valmennuskeskuksia kehitetään urheilijoiden ja lajien tarpeiden kautta ja lajit ovat vahvasti osa näitä toimintaympäristöjä.

Mikä on Suomen Olympiakomitean rooli kampanjassa?

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on koko kansan liikkeen lisääminen, huippu-urheilun kehittäminen sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.

Olympiakomitea koordinoi urheiluakatemiaohjelmaa valtakunnallisesti ja tukee paikallisia urheiluakatemioita koulutuksella, rahoituksella ja muilla palveluilla.

Miten muuten voin tukea toimintaa?

Voit osallistua kampanjaamme jakamalla valmiita kuvia sosiaalisessa mediassa tai ostamalla tämän tuotteen Lumovan verkkokaupasta: https://lumoava.fi/korusarjat/loisto/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top