Science Meets Practice

Varalan valmennuskeskuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikön (TKI-keskus) järjestämät ”Science Meets Practice Tampere” -tapaamiset on kohdennettu Varalan valmennuskeskuksen ja Tampereen urheiluakatemian lajiliitto-, akatemia- ja seurakumppaneiden valmentajille ja asiantuntijoille. ”Science Meets Practice Tampere” -tapaamisten tarkoituksena on jakaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa urheiluvalmennuksen eri osa-alueista käytännön valmennuksen tueksi. Tapaamisissa käsiteltävä tutkittu tieto voi perustua olemassa olevaan kotimaiseen tai kansainväliseen liikuntatieteelliseen tutkimukseen, valmennuskirjallisuuteen tai Varalan TKI-keskuksen yhdessä laji- ja seurakumppaneiden sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n, korkeakoulujen ja teknologiakumppaneiden kanssa toteutettuihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Kevään tapaamiset

Maaliskuu 2021

Tutkimustiedon ja teknologian hyödyntäminen valmennuksen tukena

Huhtikuu 2021

Pirkanmaan alueen salibandyn huippuryhmän harjoittelun seuranta 2020-2021


Toukokuu 2021

Ravitsemuksen, kuormituksen ja fyysisten ominaisuuksien muutosten väliset yhteydet jalkapallossa pelikaudella – Case TFA

Lisätiedot

Marko Haverinen
+358 44 3459 957
marko.haverinen[at]varala.fi