Testauspalvelut

Testaustoiminnan kautta voidaan ohjata valmennusprosessia seuraamalla perus- ja lajiominaisuuksien kehittymistä sekä kuormituksen ja palautumisen suhdetta harjoitusvuoden ja urheilijan polun eri vaiheissa. Vaikuttavinta testaustoiminta on silloin, kun se on integroitu osaksi normaalia valmennusprosessia ja arkivalmennusta yhteistyössä valmentajien, urheilijoiden ja asiantuntijatiimin kanssa. Tampereen Urheiluakatemian testauspalvelut tuottaa Varalan urheiluopiston valmennuskeskuksen testausasema yhteistyössä Tampereen Urheilulääkäriaseman kanssa.

Suuri osa harjoittelun seurannasta toteutetaan kenttäolosuhteissa lajien omilla harjoituspaikoilla. Laboratorio-olosuhteita vaativat testit tehdään Varalan valmennuskeskuksen tai Tampereen Urheilulääkäriaseman tiloissa. Varsinainen terveyteen liittyvä, lääkärin läsnäoloa vaativa testaustoiminta on Tampereen Urheiluakatemiassa keskitetty Tampereen Urheilulääkäriasemalle.

Hinnat

Tampereen Urheiluakatemiassa ykköstason urheilijoilla harjoittelun seuranta ja testaustoiminta toteutetaan osana yhteisesti sovittua valmennusprosessia. Ykköstasolla Olympiakomitean tukiurheilijoilla ja urheiluakatemian painopistelajeissa testaustoiminta integroidaan osaksi valmennusprosessia ja moniammatillista asiantuntijatiimin toimintaa urheilijan ja lajin tarpeiden mukaan räätälöiden.

Kakkos- ja kolmostason akatemiaurheilijoille tarjotaan laji- ja valmentajavetoisesti toteutettua ryhmämuotoista harjoittelun ohjelmoinnin ja seurannan konsultointia, joka pitää sisällään räätälöidysti 3-5 tapaamiskertaa velotuksetta. Toiminta voi pitää sisällään tarvelähtöisesti esimerkiksi valmentajan sparrausta harjoittelun ohjelmointiin ja seurantaan liittyen sekä kuormituksen mittaamista erityyppisten harjoitus- ja/tai kilpailutilanteiden yhteydessä.

Lisäksi Tampereen Urheiluakatemia tarjoaa akatemian jäsenmaksun maksaneille kakkos- ja kolmostason urheilijoille testauspalveluja – 15 % alennuksella Varalan testausaseman normaalihinnoista.

Yhteydenotot ja tiedustelut

Jere Ahonen
Käyntiosoite: Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, www.varala.fi
Ajanvaraus: jere.ahonen@varala.fi, +358 44 3459 953

Koko Varalan urheilijatestauspalveluiden tarjonnan löydät alta:

Lahjakkuuksien kartoitus

Kehittymisen seuranta

Kuormituksen seuranta

HUOM! Varaudu todistamaan akatemiajäsenyytesi ottamalla testaustapahtumaan mukaan jäsenkorttisi, jossa on voima