Vastuullisuus

Tampereen Urheiluakatemia on sitoutunut suomalaisen urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, jonka osa-alueet ovat hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä reilu kilpailu (antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta).

Tampereen Urheiluakatemiaa koordinoi Varalan Urheiluopisto, jonka vastuullisuusohjelmaan myös urheiluakatemia on sitoutunut.

Reilu kilpailu Tampereen Urheiluakatemiassa

Urheiluakatemiat ovat sitoutuneet yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin puhtaan ja reilun urheilun puolesta Suomen Olympiakomitean Reilun kilpailun ohjelmassa.

Urheiluakatemioiden Reilun kilpailun toimintaohje – SUEK  

Urheiluakatemiat ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta urheilua ja reilua kilpailua. Reilun kilpailun ohjelma sisältää toimintaohjeet antidopingtyöhön sekä kilpailumanipulaation torjuntaan. Reiluun kilpailuun liittyy olennaisesti kaksi SUEKin verkkokoulutusta: Puhtaasti paras ja Reilusti paras.

Reilun kilpailun toimintaohje

Koulutus

Tavoitteena koulutuksissamme on varmistaa, että pirkanmaalaisilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista sekä kilpailumanipulaation torjunnasta. Lisäksi varmistamme, että urheilutoimijoilla on valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Tampereen Urheiluakatemiassa ja Varalan Urheiluopistolla toimii kaksi Suomen urheilun eettisen keskuksen kouluttamaa Reilu kilpailun asiantuntijaa, jotka vastaavat koulutuksien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Yläkoululeiritys

Varalan Urheiluopistolla järjestettävässä yläkoululeirityksessä järjestetään jokaisen yläkoululeirityslajin urheilijoille vuosittain koulutusta, jossa hyödynnetään Kasva urheilijaksi ja Kehity huippu-urheilijaksi -materiaaleja sekä SUEK:n verkkokoulutuksia ja muuta opetusmateriaalia.

Yläkoululeiritykseen osallistuva nuori ja hänen huoltajansa allekirjoittavat ennen leiritykseen osallistumista urheilijasopimuksen, jonka yhtenä kohtana on:

”Sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle.”

Urheiluyläkoulut

Tampereen Urheiluakatemiaverkostoon kuuluvissa yläkouluissa nuorten urheilijoiden osaamista Reilun kilpailun sisällöissä kehitetään liikuntatunneilla ja Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksessa.

Toinen aste

Tampereen Urheiluakatemian toimialueen toisen asteen akatemiaurheilijoille järjestetään vuosittain 1–2 koulutustilaisuutta osana valmennusopin kurssia, jossa hyödynnetään olemassa olevia SUEK:n materiaaleja ja verkkokoulutuksia.

Korkea-aste

Tavoitteena on vuodesta 2024 alkaen tarjota myös korkeakouluopiskelijoille avoimia SUEK:n järjestämiä koulutuksia. Koulutusten teemat ovat antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation torjunta. Lisäksi varmistamme, että korkeakouluissa opiskelevat akatemiaurheilijat suorittavat SUEK:n verkkokoulutukset asianmukaisesti.

Akatemiavalmentajat

Akatemiavalmentajilta edellytetään SUEK:n verkkokoulutusten (Puhtaasti paras ja Reilusti paras) suorittaminen hyväksytysti kahden vuoden välein*. Hyödynnämme lisäksi koulutus- ja tiedottamiskanavina muun muassa viisi kertaa vuodessa järjestettäviä valmentajatapaamisia sekä muutaman kerran vuodessa pidettäviä moniammatillisia kokoontumisia. Valmentajamme ovat tärkeitä viestinviejiä myös paikallisten urheiluseurojen suuntaan.

* Lisäksi akatemiavalmentajien sopimukseen on kirjattu vaatimus Suomen Olympiakomitean Vastuullinen valmentaja-, Mieli ry:n Nuori mieli urheilussa ja Väestöliion Et ole yksin – verkkokoulutusten suorittamisesta.

Henkilöstö ja ohjausryhmä

Varmistamme säännöllisesti, että Varalan Urheiluopiston valmennuskeskuksen ja Tampereen Urheiluakatemian henkilökunta sekä toimintaa koordinoiva ohjausryhmä ovat tietoisia antidopingasioista, kilpailumanipulaation torjunnasta, urheilun eettisistä asioista sekä urheiluakatemiaa koskevasta toimintaohjeesta. Ohjausryhmä käsittelee ja päättää vuosittain Reilun kilpailun toimintaohjeen toteuttamisesta.

Viestintä

Viestinnän tavoitteena on jakaa helposti ymmärrettävästi Reilun kilpailun ohjelman sisältöjä. Viestinnällä pidämme asian esillä, jolloin urheilijat, eivätkä muut toimijat unohda antidopingasioita tai kilpailumanipulaation torjuntaa.

Kanavat

  • Akatemiaurheilijoille lähetettävä jäsenkirje
  • Sosiaalinen media (@tampereenurheiluakatemia)
  • Tampereen Urheiluakatemian nettisivut
  • Urheilija- ja valmentajatapaamiset

Viestintäkampanjat

Osallistumme reiluun kilpailuun liittyviin viestintäkampanjoihin ympäri vuoden. Näitä ovat muun muassa huhtikuisin vietettävä kansainvälinen Play True -päivä sekä joulukuussa vietettävä kansainvälinen korruption vastainen päivää, jolloin tuomme viestinnä kautta esille kilpailumanipulaation torjuntaan liittyviä aiheita. 

Kampanjatyyppisen viestinnän ohella viestimme reilun kilpailun teemoista myös muina ajankohtina oman viestintäsuunnitelmamme mukaisesti. 

Kriisiviestintä 

Olemme varautuneet mahdollisiin kriiseihin ja niistä viestimiseen. Tampereen Urheiluakatemialla ja Varalan Urheiluopistolla on oma erillinen kriisiviestinnän ohjeistus.

Keskeistä kriisiviestinnässä on myös yhteistyö SUEK:n ja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa.

Ilmoita urheilurikkomuksesta

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio-, katsomoturvallisuus- tai muuta urheilun eettistä rikkomusta. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai nimelläsi urheilutoimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti.

Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Lisäksi urheiluakatemian nimetyt Reilun kilpailun ohjelman yhteyshenkilöt vastaavat Tampereen Urheiluakatemiaan liittyvien kilpailumanipulaatioepäilyjen tai epäasiallista käytöstä koskevien asioiden eteenpäin viemisestä. Yhteyshenkilömme ilmoittavat kaikista tapauksista SUEK:n tutkintapäällikölle, joka ohjeistaa asian etenemisessä. 

Reilua urheilua edistämässä 
Tampereen Urheiluakatemian yhteyshenkilöt 

Hannele Hiilloskorpi 
Tampereen Urheiluakatemian johtaja 
hannele.hiilloskorpi(at)varala.fi
+358 40 519 6946

Krista Kyyrönen 
Viestintäkoordinaattori, Tampereen Urheiluakatemia 
krista.kyyronen(at)varala.fi 
+358 443459920 

Hyödyllisiä linkkejä