Avoimen opinnot väylänä korkeakouluopintoihin

Opiskelu avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa voi olla urheilijalle varteenotettava vaihtoehto päästä liikkeelle korkeakouluopinnoissa. Katso lisää avoimen opinnoista alta:


Tampereen yliopisto

Tiesitkö, että avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi?


Voit siis suorittaa kursseja ja kartuttaa opintorekisteriäsi jo valmiiksi, vaikka et vielä opiskelisikaan yliopistossa. Useissa opinnoissa on myös mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta – ilman pääsykoetta.

Voit opiskella avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai laajempina opintokokonaisuuksina. Avoin on tarkoitettu kaikille – meillä voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä opiskelija siksi ole oikeutettu valtion opintotukeen tai muihin opiskelijaetuihin.

Tavoitteena tutkinto?

Sinulla voi avoimia yliopisto-opintoja suorittaessasi olla tavoitteena suorittaa tulevaisuudessa jokin yliopistotutkinto. Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopistotutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen. Opinnot voi sisällyttää tutkintoon mikäli saa myöhemmin tutkinnon suoritusoikeuden.

Opintojen opintokoordinaattorit/suunnittelijat neuvovat mielellään tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Heiltä saat tietoa myös Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta, esim. siitä, onko tavoitteenasi olevassa tutkinto-ohjelmassa mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella.

Ota yhteyttä: Ohjaustahot ja yhteystiedot (tuni.fi)


Tampereen ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella TAMKin AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja iästäsi tai pohjakoulutuksestasi riippumatta. YAMK-tutkintoihin edellytetään AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja työkokemusta.

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, lisätä tietojasi ja taitojasi, tai tavoitteenasi on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Tutkintoa ei avoimessa AMKissa voi suorittaa. Opinnot hyväksiluetaan tutkintoon, mikäli myöhemmin haet ja pääset TAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

Ota yhteyttä: Ohjaustahot ja yhteystiedot (tuni.fi)