Avoimen opinnot väylänä korkeakouluopintoihin

Opiskelu avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa voi olla urheilijalle varteenotettava vaihtoehto päästä liikkeelle korkeakouluopinnoissa. Katso lisää avoimen opinnoista alta:


Tampereen yliopisto, keskustan kampus

Tiesitkö, että avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi?
Voit siis suorittaa kursseja ja kartuttaa opintorekisteriäsi jo valmiiksi, vaikka et vielä opiskelisikaan yliopistossa. Useissa opinnoissa on myös mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta – ilman pääsykoetta.

Voit opiskella avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston tutkintojen osia yksittäisinä kursseina tai laajempina opintokokonaisuuksina. Avoin on tarkoitettu kaikille – meillä voi opiskella kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opetusta järjestetään sekä päiväopetuksena tutkinto-opetuksen ryhmissä, että iltaisin ja viikonloppuisin Tampereella, Seinäjoella ja Porissa. Monia opintojamme voit opiskella myös joustavasti etä- ja verkko-opintoina.

Jos olet hakeutumassa avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso ilmoittautumisohjeet avoimen yliopiston opiskelijaksi-sivulta. Suurin osa opetuksesta on perusopintotasoista, mutta usein opiskelua on mahdollista jatkaa myös seuraavalla tasolla eli aineopinnoissa.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, eikä opiskelija siksi ole oikeutettu valtion opintotukeen tai muihin opiskelijaetuihin.

Tavoitteena tutkinto?

Sinulla voi avoimia yliopisto-opintoja suorittaessasi olla tavoitteena suorittaa tulevaisuudessa jokin yliopistotutkinto. Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopistotutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen. Opinnot voi sisällyttää tutkintoon mikäli saa myöhemmin tutkinnon suoritusoikeuden.

Opintojen opintokoordinaattorit/suunnittelijat neuvovat mielellään tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Heiltä saat tietoa myös Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta, esim. siitä, onko tavoitteenasi olevassa tutkinto-ohjelmassa mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimien yliopisto-opintojen perusteella.

Hakuajat ja opintomaksut

Avoimen yliopiston hakuajat ovat elokuussa (syksyllä alkaviin opintoihin) ja marraskuussa (keväällä alkaviin opintoihin). Monille kursseille on mahdollista hakeutua ympäri lukuvuoden.

Eri opinnoissa haku päättyy eri aikoihin. Pääsääntöisesti opintoihin voi ilmoittautua vielä 2 viikkoa ennen opintojen alkua, mikäli opinnoissa on tilaa. Katso hakuajat!

Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste.

Lisätietoa Tampereen yliopiston avoimista opinnoista osoitteessa http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Lista kaikista tutkinto-ohjelmista


Tampereen yliopisto, Hervannan kampus

Tampereen teknillisellä yliopistolla voit edistää opintojasi ja tehdä esim. tekniikan kandidaatin opintoja kasaan, vaikka sinulla ei vielä olisikaan tutkinto-oikeutta TTY:llä. Voi olla, että et ole saanut opiskelupaikkaa tai sinulla ei ole vielä tarvetta tai mahdollisuutta hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Voit silti opiskella TTY:n opintoja omaan tahtiisi hakemalla opintojaksokohtaista opinto-oikeutta avoimen yliopiston kautta tai tekemällä väyläopinnot.

TTY:n avoimen yliopiston opiskelija voi opiskella lähes kaikkia tavallisia päiväopetuksen opintojaksoja teekkari- ja arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Opinnot ovat maksullisia. Tätä kautta voit suorittaa opintojaksoja, jotka olisivat joka tapauksessa edessä TTY:n tutkinto-opinnoissa.

Avoin yliopisto tarjoaa myös väyläopintoja tutkinto-opiskelijaksi TTY:lle haluaville. Väyläopinnot tehtyäsi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi sen lisäksi, että yhteishaku on edelleen yksi hakuvaihtoehdoista. Avoimessa opiskellessasi et menetä ensikertalaisuutta yhteishaussa.


Tampereen ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella TAMKin AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja iästäsi tai pohjakoulutuksestasi riippumatta. YAMK-tutkintoihin edellytetään AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja työkokemusta.

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, lisätä tietojasi ja taitojasi, tai tavoitteenasi on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Tutkintoa ei avoimessa AMKissa voi suorittaa. Opinnot hyväksiluetaan tutkintoon, mikäli myöhemmin haet ja pääset TAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen AMKn opinnot voivat toimia hakuperusteena ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Kun olet suorittanut 60 opintopistettä AMK-tutkintoon tai 15-30 opintopistettä YAMK-tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Huomaa, että vaaditun opintopistemäärän suorittaminen ei takaa pääsemistä tutkinto-opiskelijaksi. Se antaa kuitenkin mahdollisuuden hakea muihinkin ammattikorkeakouluihin kyseiseen koulutusohjelmaan mikäli ko. koulutukseen on mahdollista hakea erillishaussa. TAMKissa määritellään vuosittain mihin koulutuksiin erillishaku avataan.

Tutustu avoimen ammattikorkeakoulun monipuoliseen koulutustarjontaan http://www.tamk.fi/web/tamk/koulutustarjonta-avoinamk! Voit rajata hakutuloksia esimerkiksi koulutusalan, opintojakson alkamisajankohdan, kielen ja järjestämispaikkakunnan mukaan.

Koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Osa opintojaksoista opiskellaan täysin verkossa, eikä niihin kuulu lähiopetusta. Paikkoja opintojaksoilla on rajallinen määrä.

Yksittäisten opintojaksojen opiskelijamaksu on 15 €/ opintopiste.

Yksityiskohtaiset tiedot: http://www.tamk.fi/avoin-ammattikorkeakoulu