Urheiluyläkoulut ja pikkuakatemia

Tampereen kaupungin perusopetuksen urheilupainotuskoulut ja pikkuakatemiatoiminta

Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluista Hatanpää, Sampo ja Tesoma tarjoavat painotettua opetusta urheilullisesta elämäntavasta. Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Painotusoppilaat opiskelevat liikuntaa 7. luokalla 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa.

Painotuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua ja urheilullista elämäntapaa painottavien koulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija- kokonaisuus ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Opettajat ja opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistämistä. Näiden tekijöiden merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Painotuksessa tutustutaan myös erilaisiin rooleihin urheilijana ja urheilussa toimijana.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut koordinoivat yhteistyössä Tampereen urheiluakatemian kanssa yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Tavoitteena on, että niin koulun liikuntatuntien, aamuharjoittelun kuin iltaharjoittelunkin sisällöt tarjoavat yksilölle monipuolisen harjoittelukokonaisuuden. Yläkouluikäisten eli pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan urheilua painottavien yläkoulujen oppilaat sekä muista kouluista valitut urheilijat. Lajit päättävät järjestävätkö aamuvalmennusta. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Urheilua painottavien yläkoulujen painotusoppilaiden lukujärjestykset on muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Urheilupainotuskoulujen ulkopuolelta olevan oppilaan osallistumisen lähtökohtana pikkuakatemian aamuharjoituksiin on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.

Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää, 8.luokkalaisten tiistaisin klo 8.00–10.00 valinnaisten liikuntatuntien aikaan ja mahdollisesti myös toisena aamuna. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Painotukseen hakeminen lukuvuodelle 2022-2023

Hakuajankohta 7.12.2021 – 9.1.2022.

Hakeminen

Tamperelaiset oppilaat ilmoittautuvat kirjautumalla Wilmaan. Hakulomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.

Muista kunnista hakevat täyttävät hakulomakkeen, joka löytyy täältä.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskokeet pidetään tytöille 26.1.2022 ja pojille 27.1.2022 Tesoman palloiluhallilla. Soveltuvuuskokeet aloitetaan kello 9.00. Soveltuvuuskokeiden varapäivä on 10.2.2022.

Seuroille

Uudet seurat, jotka haluavat osaksi pikkuakatemiatoimintaa, voivat olla suoraan perusasteesta vastaavaan Mikko Tiirikaiseen. Yhteystiedot löytyvät täältä.