Urheiluyläkoulut ja pikkuakatemia

Tampereen kaupungin perusopetuksen urheilupainotuskoulut ja pikkuakatemiatoiminta

Tampereen kaupungin perusopetuksen urheilupainotuskoulut ovat Hatanpää, Sampo ja Tesoma. Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat.

Koulut ovat mukana Olympiakomitean koordinoimassa urheiluyläkoulukokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on luoda valtakunnallinen yläkoulumalli, jonka avulla edistetään urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä yläkouluiässä. Kokeilussa on mukana 25 koulua 14 kunnasta. Valtakunnallisessa urheiluyläkoulutoiminnan mallissa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma. Hankkeen arvioinnista vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Painotuksen tavoite

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua painottavien koulujen opetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Toiminnan tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen Urheiluakatemia koordinoi kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Tavoitteena on, että niin koulun liikuntatunnit, aamuharjoittelu kuin iltaharjoittelu on kiinteä osa lajien harjoittelukokonaisuutta. Yläkouluikäisten aamuvalmennuksiin eli pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan urheilua painottavien yläkoulujen sekä muista kouluista valitut urheilijat. Lajit päättävät järjestävätkö aamuvalmennusta. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Urheilua painottavien yläkoulujen lukujärjestykset on muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. Urheilupainotuskoulujen ulkopuolelta olevan oppilaan osallistumisen lähtökohtana pikkuakatemian aamuharjoituksiin on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.


Hakeutuminen Tampereen kaupungin perusopetuksen yläkouluikäisten urheilupainotusluokille vuonna 2021

Hakumenettely

Ilmoittautuminen painotuskokeisiin

Ilmoittautuminen kokeisiin avautuu joulukuussa ja päättyy tammikuussa. Tarkemmat päivämäärät ja hakuohjeet lisätään näille sivuille lokakuun loppuun mennessä.

Nivelvaiheessa liikuntapainotuksen jatkaminen edellyttää osallistumista painotuskokeisiin. Tesoman ja Sammon koulun 6. luokalla olevat liikuntapainotusoppilaat osallistuvat myös painotuskokeeseen. Alakoulun liikuntapainotuksessa olevat oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua erikseen painotuskokeisiin. Jos oppilas haluaa luopua liikuntapainotuspaikasta, ilmoita tästä oman koulun rehtorille.  

Soveltuvuuskokeiden ajankohdat ja paikka tullaan lisäämään näille sivuille lokakuun loppuun mennessä.  

Valintakriteerinä on soveltuvuuskoe ja ensisijainen koulunvalinta, josta saa 2 lisäpistettä. Toissijaisuusvalinta toteutetaan pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe mittaa yleisiä liikunnallisia taitoja, kuten nopeutta, ketteryyttä, taitoa, kimmoisuutta, rytmikykyä ja liikkuvuutta sekä pelikäsitystä. Testeissä ei keskitytä minkään lajin eritystaitojen mittaamiseen. Soveltuvuuskokeidensisällöistä lisätietoa löytyy https://www.soveltuvuuskoe.fi/. Soveltuvuuskokeeseen kuuluumyös Tampereen kasvatus-ja opetuspalveluiden oma osio.  

Mikäli hakija on sairastunut, eikä pääse osallistumaan varsinaiseen valintakoepäivään, täytyy siitä ilmoittaa haettavan koulun rehtorille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lääkärintodistuksen / terveydenhoitajan todistuksen esittämällä voi osallistua uusintakokeeseen, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  

Lisätietoja antavat Hatanpään, Sammon ja Tesoman koulujen rehtorit (yhteystiedot koulujen omilta sivuilta)