Yläkoulut

Hakeutuminen Tampereen kaupungin perusopetuksen
yläkouluikäisten liikuntapainotusluokille vuonna 2017

Tampereen kaupungin perusopetuksen liikuntapainotuskoulut ovat Hatanpää, Sampo ja Tesoma. Liikuntapainotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Liikuntapainotusluokalla oleva oppilas opiskelee liikuntaa 7. luokalla 2 + 1 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 2 + 2 + 2 tuntia viikossa. Liikuntapainotukseen valittu oppilas voi lisäksi valita 8. ja 9. luokille yhden pitkän valinnaisaineen.

Football player Girl
tampere logo

Hatanpään koulun läheisyydessä sijaitsevat Tampereen Messu- ja Urheilukeskus eli “Pirkkahalli” sekä Ratina. Sammon koulun lähiympäristössä ovat Hakametsän jäähallit, Tampereen uintikeskus, Kaupin urheilupuisto, Tenniskeskus ja Tampere-areena. Tesoman koulun läheisyydessä sijaitsevat Tesoman jäähalli ja -uimahalli, Ikurihalli sekä Ikurin jalkapallokenttä. Lisäksi kouluilla on omat nykyaikaiset liikuntatilat, kuntosalit ja – välineet.

Liikuntapainotuksen tavoite

Tampereen Urheiluakatemia log

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntapainotustoiminnan tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Liikuntapainotuskoulujen opinto-ohjaajat auttavat räätälöimään oppilaan opiskeluohjelmaa sekä tukemaan tavoitteellista harjoittelua ja kilpailemista. Liikuntapainotuskoulujen liikunnanopetus tarjoaa urheilijan kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen Urheiluakatemia koordinoi yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan liikuntapainotteisten yläkoulujen sekä muista kouluista valitut urheilijat. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää. 8.luokkalaisten valmennus toteutetaan tiistaisin klo 8.00-10.00. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00-10.00.

Liikuntapainotteisten yläkoulujen lukujärjestykset ovat muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti kolmen koulun osalta.

Liikuntapainotuskoulujen ulkopuolelta valittujen osalta lähtökohtana on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen. Ensisijaisesti koulun lukujärjestyksen mukaisille oppitunneille osallistutaan. Mahdollisuuksista osallistua aamuharjoituksiin voi keskustella oman opettajan ja rehtorin kanssa.

Lisätietoja antavat, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Hatanpään koululla rehtori Arto Nieminen 040 801 6683
koulut.tampere.fi/hatanpaa
Sammon koululla rehtori Jouko Lindfors 040 8062821
koulut.tampere.fi/sampo
Tesoman koululla rehtori Panu Pitkänen puh 050 4098919
koulut.tampere.fi/tesoma

Pikkuakatemiaan liittyvät asiat Mikko Tiirikainen 040 8063533

Tampereen liikuntapainotteiset yläkoulut